Kategorie
Dojrzała Akademia

DOJRZAŁA AKADEMIA – „Z komputerem za pan brat”

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z KRZESŁAWIC

zaprasza do świetlicy wiejskiej 30.11.2022 o godz. 1600 na warsztaty z podstaw obsługi komputera „Z komputerem za pan brat”.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Dodaj komentarz