Kategorie
Dojrzała Akademia

DOJRZAŁA  AKADEMIA na pieszej wycieczce do Skrzyńska.

Seniorzy 60+ i panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Krzesławic 16.07.2022 udali się na pieszą wycieczkę do Skrzyńska. Wycieczka rozpoczęła się i zakończyła przy świetlicy wiejskiej w Krzesławicach. Przy pięknej pogodzie i w miłym towarzystwie droga szybko ubywała. Wieś Skrzyńsko należy do najstarszych na ziemi radomskiej. W dokumentach pojawia się po raz pierwszy w roku 1138, jako uposażenie biskupa gnieźnieńskiego. Uczestnicy wycieczki w Skrzyńsku zwiedzili  XVIII wieczny kościół, zbudowany w stylu późnobarokowym, zwrócony na północ, dwuwieżowy z ołtarzem rokokowym z końca XVIII wieku. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość poznawania historii i dziedzictwa kulturalnego naszych okolic.

Dodaj komentarz